Gotlandssnus

Ett gediget arbete med att omformulera varumärkesplattformen och delar av identiteten. Vilket resulterade i en mer personlig tonalitet och uttryck och där Gotlandssnus småskalighet framträdde på ett mer naturligt sätt.

Arbetet genomfördes i samarbete med Edisen.