Industridag Östergötland

En ny webbplats och en mindre justering av det visuella formspråket. Allt för att fortsätta vara relevanta ut mot industrins framtida medarbetare.

Industridag Östergötland är ett framstående samarbetsinitiativ mellan flera betydande aktörer i regionen. Dessa inkluderar Länsstyrelsen i Östergötland, ledande industri- och teknikföretag, länets kommuner, Linköpings Universitet, Region Östergötland, arbetsgivar- och fackliga organisationer, Östsvenska Handelskammaren samt Skill.