Roma specialsnickeri

Vi fick förtroendet att vidareutveckla varumärket Roma specialsnickeri.

Kapa något i 45 grader och vi hittar formen av en triangel. En motpol i form av en cirkel och ordbilden för ROMA skapades. På ett lekfullt sätt skapar formerna väntade och oväntade mönster som lyfter fram precision och det specialanpassade.